()
Your bag is currently empty

Algemene voorwaarden

De website anaheart.nl is eigendom van en wordt uitgegeven door 'Ash Design Textile Limited' (het bedrijf), een bedrijf dat is geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 9399887, met als statutaire zetel 202 (1st floor) Fulham Road, SW10 9PJ. Het bedrijf kan gecontacteerd worden op +44 203 747 6777 of via contact@anaheart.nl. Ash Design Textile Limited is een tak van Ash Design Limited. De e-mail voor klantenservice is

customercare@anaheart.nl.

De belangrijkste activiteit van de Vennootschap is de oprichting; fabricage en verkoop van hoogwaardige sportkleding en accessoires gerelateerd aan Yoga, die het wereldwijd distribueert onder de merknaam ANA HEART. Om aan de eisen van haar klanten te voldoen om het best mogelijke effect te bereiken, heeft het bedrijf een systeem voor verkoop op afstand opgezet voor een selectie van artikelen die via internet beschikbaar worden gesteld.

 

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen de klant en Ana Heart Online Shop voor de verkoop en aankoop van de artikelen in de winkelwagen. De voorwaarden hebben geen invloed op de wettelijke rechten van de klant. Deze standaard verkoopvoorwaarden en -voorwaarden definiëren de respectieve rechten en plichten van de partijen in het kader van de verkoop van producten aan klanten en het gebruik van de website. De klant verklaart dat hij op de hoogte is van de genoemde rechten en plichten.

Doelstellingen

Deze standaard verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen op afstand van artikelen die worden verkocht onder de merknaam van het bedrijf en die plaatsvindt via de website van het bedrijf, aangeduid met de domeinnaam: "anaheart.nl" (hierna genoemd als "de Website"), met uitsluiting van elk ander online verkooppunt of winkelpunt.

Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden. Houd er rekening mee dat deze algemene voorwaarden op elk moment eenzijdig door het bedrijf kunnen worden gewijzigd en het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze algemene voorwaarden regelmatig te controleren voordat producten worden besteld en voor het geval er wijzigingen optreden.

Elke verkoop van artikelen met de merknamen van het Bedrijf gemaakt via de klantenservice van de Website en/of op de Website, zal worden beheerst door deze standaard verkoopvoorwaarden. De klant aanvaardt deze bepalingen. Deze verkoopvoorwaarden kunnen mogelijk worden gewijzigd of geactualiseerd. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een bestelling voor een artikel geplaatst door een klant, zijn de welke die van kracht waren op de dag dat de bestelling werd geplaatst. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze standaard verkoopvoorwaarden op het moment van validatie van zijn bestelling. Elke acceptatie van hun bestelling impliceert dat zij deze standaard verkoopvoorwaarden accepteren.

Beschikbaarheid van goederen en prijzen

Goederen worden verzonden naar het adres dat door de klant in de bestelling is opgegeven en wordt vermeld in de Orderbevestiging. Houd er rekening mee dat verschillende bestelde goederen indien nodig in aparte gedeelten kunnen worden verzonden. Alles zal in het werk worden gesteld om de klant (per e-mail) te adviseren als dit het geval is. De items die te koop worden aangeboden op de Website zijn die welke op de Website aanwezig zijn op de dag waarop de klant deze bezoekt en die zijn aangeduid als verkocht door het Bedrijf. Items worden te koop aangeboden binnen de limiet van beschikbare voorraden.

Elke verkoop van artikelen met de merknamen van het Bedrijf gemaakt via de klantenservice van de Website en/of op de Website, zal worden beheerst door deze standaard verkoopvoorwaarden. De klant aanvaardt deze bepaling. Deze verkoopvoorwaarden kunnen mogelijk worden gewijzigd of geactualiseerd. De voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op een bestelling voor een artikel dat door een klant wordt geplaatst, zijn die welke van kracht zijn op de dag dat de bestelling werd geplaatst.

Bevestiging van de bestelling

Wanneer een online bestelling is voltooid, ontvangt de klant een e-mailbevestiging. Deze geeft aan wat de bestelde producten zijn, de totale kosten inclusief btw (indien van toepassing) en post- en pakketkosten, samen met leverings- en factuurgegevens. Als de bestelling om welke reden dan ook niet kan worden verwerkt, neemt een lid van het klantenserviceteam contact op met de klant om de aard van de moeilijkheid uit te leggen.

Bewijs van de bestelling

Het bedrijf en de klant zijn uitdrukkelijk overeengekomen dat e-mails een bewijskracht hebben tussen de partijen, evenals de automatische registratiesystemen die op de website worden gebruikt, namelijk met betrekking tot de aard en datum van de bestelling. De klant wordt desalniettemin geadviseerd om bij bestellingen op de website een kopie (hetzij in computerformaat en/of in de vorm van een papieren afdruk) van de informatie met betrekking tot hun bestelling te bewaren.

Betaling

De betaling voor de aankopen van de klant geschiedt door:

  • Visa
  • MasterCard
  • Amex
  • PayPal

Kaarten uitgegeven door banken die buiten het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd, moeten verplicht internationale bankkaarten zijn. In dit verband verbindt de klant zich ertoe betaling te doen door middel van een bankkaart waarvan hij persoonlijk houder is en waarop zijn identiteit wordt vermeld (naam en voornaam). Alle houders van krediet- en betaalkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en machtigingen van de kaartuitgever. Als de uitgever van de betaalkaart van de klant de betaling aan het bedrijf weigert, wordt de bestelling niet geaccepteerd en is het bedrijf niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering.

Eigendomsvoorbehoud

Het bedrijf behoudt zich het eigendom van de geleverde artikelen voor tot het moment waarop hun prijs in hoofdsom en rente is betaald. De betaling zal worden voltooid zodra de prijs daadwerkelijk is betaald. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling, kan het Bedrijf het item(s) terugvorderen dat door het Bedrijf aan de klant is geleverd, zonder voorafgaande formele kennisgeving.

Het contract

Geen enkel contract voor de verkoop van een product blijft bestaan tussen de klant en het bedrijf tot het product/producten is/zijn besteld. Het bedrijf stuurt een bevestigingsmail wanneer de goederen het magazijn hebben verlaten. Deze e-mailbevestiging komt neer op een aanvaarding door het bedrijf van het aanbod van de klant om goederen te kopen. Wanneer een bestelling in termijnen moet worden voldaan, maken de nog te verzenden producten geen deel uit van het contract. De klant moet zo snel mogelijk controleren of de gegevens in deze bevestigende e-mail juist zijn en moet een kopie afdrukken en bewaren.

Beperking van aansprakelijkheid

Hoewel grote zorg wordt besteed aan de juistheid van de gehele website en het bedrijf alles in het werk stelt om gedetailleerde informatie te verstrekken, geven wij geen garanties en kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor onnauwkeurigheden of fouten. De omvang van de aansprakelijkheid van het Bedrijf voor een inbreuk op deze algemene voorwaarden is beperkt tot de waarde van de bestelde goederen in de betreffende transactie.

Verbintenissen en garanties

De klant garandeert dat de informatie op het bestelformulier volledig en juist is.

Overmacht

Het bedrijf is niet aansprakelijk jegens de klant voor het niet leveren van goederen die zijn besteld, of enige vertraging daarin, of voor enige schade of defect aan geleverde goederen veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid buiten zijn redelijke controle.

Intellectuele eigendomsrechten

De website is het exclusieve eigendom van het bedrijf, dat de webpagina's, de afbeeldingen en scripts van de bron en de database waaruit de website bestaat, heeft gemaakt en online heeft gezet. De klant verbindt zich er dan ook toe de website niet geheel of gedeeltelijk te verspreiden of te reproduceren, in welke vorm dan ook. De door het bedrijf verkochte items en de merknaam en het handelsmerk van het bedrijf, samen met alle illustraties, afbeeldingen, tekeningen, modellen en logo's op de items van het bedrijf die worden verkocht door middel van verkoop op afstand, evenals accessoires of hun verpakking, ongeacht of deze zijn beschermd door patent of anderszins, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Vennootschap. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie, download, wijziging of gebruik van deze handelsmerken, merknamen, illustraties, afbeeldingen en logo's, tekeningen en modellen, om welke reden dan ook of op welk medium dan ook, gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf, is ten strengste verboden. Hetzelfde geldt voor elke combinatie of combinatie met een ander handelsmerk, symbool en logo en, in het algemeen, elk onderscheidend teken dat bedoeld is om deel uit te maken van een samengesteld logo.

Evenzo zijn de volgende strikt verboden, behalve in gevallen waarin het Bedrijf zijn uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe heeft gegeven:

- Het creëren van hyperlinks naar welke pagina dan ook of welke elementen dan ook waaruit de Website bestaat.

- Elk gebruik van de website, met name het gebruik van een van de elementen waaruit het bestaat (gepresenteerde artikelen, beschrijvingen, prijzen, gegevens, software, grafische afbeeldingen, teksten, foto's, hulpmiddelen, enz.) met het oog op het verkopen of enig ander direct of indirect commercieel gebruik.

Ongeldige Algemene voorwaarden

Als een van de bepalingen van deze standaard verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen en alle andere rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze standaard verkoopvoorwaarden ongewijzigd en geldig.

Gegevensbescherming

Het bedrijf zal jouw persoonlijke gegevens nooit beschikbaar stellen aan andere bedrijven voor marketingdoeleinden. Wij houden je adresgegevens bij met de bedoeling om je bestelling te verzenden. Raadpleeg het Privacybeleid van de website van de onderneming voor meer informatie. Informatie die is ingevoerd op de registratieformulieren van het bedrijf kan kort worden verzameld en opgeslagen door het bedrijf, zodat contact met de klant kan worden opgenomen in verband met de aard van de poging tot een transactie, zelfs als de transactie niet wordt bevestigd. E-mails kunnen worden verzonden om na te gaan waarom de aankoop niet is voltooid. Het bedrijf zal deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en zal niet langer dan nodig worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere bedrijven.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wetgeving en alle partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

Ana Heart -
202 (1st floor) Fulham Road - London SW10 9PJ, UK -
€40 - €120 Ana Heart Telefoon: +44 203 747 6777